Kiến nghị bổ sung thêm đối tượng được mua nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri TP.HCM đề nghị mở rộng thêm đối tượng được tiếp cận loại hình nhà ở xã hội.
Trả lời đề nghị mở rộng thêm đối tượng được tiếp cận loại hình nhà ở xã hội này trong thời gian làm việc, học tập, công tác, theo Bộ Xây dựng, Luật Nhà ở năm 2014 đã quy định các nhóm đối tượng cũng như điều kiện để được hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Cụ thể, bổ sung thêm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, trong đó có doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất trong và ngoài khu công nghiệp được thuê nhà lưu trú công nhân.

Dự thảo cũng đã đề xuất cắt giảm, nới lỏng các điều kiện để được hưởng chính sách nhà ở xã hội: bỏ điều kiện về cư trú; trường hợp thuê thì không phải đáp ứng điều kiện về nhà ở, thu nhập.

“Các quy định sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Luật nêu trên nếu được thông qua sẽ tạo điều kiện cho các nhóm đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội và người dân yếu thế trong xã hội có thể tiếp cận với nhiều hình thức hỗ trợ nhà ở xã hội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội”, Bộ Xây dựng thông tin.

Ngoài kiến nghị về bổ sung thêm đối tượng được mua nhà ở xã hội, cử tri TP.HCM còn kiến nghị mua nhà ở xã hội do Nhà nước hoặc nhà nước giao cho công ty quản lý, khi nào người ở không có nhu cầu thì bán, trả lại với mức giá phù hợp cho nhà nước (sau khi đã khấu hao thời gian sử dụng) và Nhà nước có thể bán lại cho người lao động khác có nhu cầu.

Giá trị nhà ở xã hội phải được xác định trên mặt bằng thu nhập của người lao động phổ thông, đáp ứng diện tích, tiện nghi, nhu cầu tối thiểu.

Bộ Xây dựng cho biết, Bộ ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri TP.HCM để nghiên cứu và tiếp tục phối hợp với các cơ quan của Quốc hội trong quá trình hoàn thiện dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi, trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6.

Nguồn: https://vtc.vn/kien-nghi-bo-sung-them-doi-tuong-duoc-mua-nha-o-xa-hoi-ar827607.html

Bình luận đã bị đóng.

Gọi ngay