UBND cấp xã sẽ dừng chứng thực hợp đồng, giao dịch?

Quá trình xây dựng Luật Công chứng (sửa đổi), Bộ Tư pháp đề nghị sửa đổi theo hướng phòng tư pháp huyện, UBND cấp xã không chứng thực hợp đồng, giao dịch nữa mà chuyển giao về cho tổ chức hành nghề công chứng.

Có sự chồng chéo, trùng lặp về nhiệm vụ…

Theo Bộ Tư pháp, hiện nay có sự chồng chéo, trùng lặp về nhiệm vụ giữa CCV và người làm nhiệm vụ chứng thực theo quy định của Luật Công chứng 2014 và Nghị định 23/2015 của Chính phủ.

Cụ thể, theo quy định hiện nay đối với hợp đồng, giao dịch thì cá nhân, tổ chức có thể yêu cầu công chứng hoặc chứng thực theo quy định. Hợp đồng, giao dịch được công chứng hoặc được chứng thực có giá trị pháp lý như nhau.

Trong khi đó, Nghị định 23/2015 chưa có quy định về việc chuyển giao thẩm quyền trong trường hợp mức độ xã hội hóa đã đạt mức cần thiết. Do vậy, ở nhiều địa phương, mặc dù hoạt động công chứng đã phát triển khá mạnh, song cơ quan tư pháp xã, phường vẫn thực hiện việc chứng thực hợp đồng, giao dịch dẫn đến tình trạng chồng chéo về nhiệm vụ, quyền hạn, gây lãng phí nguồn lực của Nhà nước vào nhiệm vụ có thể do xã hội đảm đương.

Mặt khác, việc tồn tại song song hai hệ thống công chứng và chứng thực đối với cùng một đối tượng là hợp đồng, giao dịch còn dẫn đến tình trạng không ít tài sản được giao dịch nhiều lần tại cùng thời điểm mà không phát hiện ra, vì cơ sở dữ liệu về công chứng – chứng thực chưa có sự liên thông, kết nối.

Chuyển giao thẩm quyền để khắc phục tình trạng chồng chéo nhiệm vụ CC

Để khắc phục điều này, Bộ Tư pháp lựa chọn giải pháp khi sửa đổi Luật Công chứng là xác định nguyên tắc chuyển giao thẩm quyền giữa chứng thực và công chứng tại những địa bàn mức độ xã hội hóa công chứng đã phát triển cao.

Theo đó, bổ sung quy định UBND cấp tỉnh xây dựng Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng (TCHNCC), CCV phù hợp với nhu cầu công chứng tại địa phương mình; xem xét quyết định việc chuyển giao việc công chứng hợp đồng, giao dịch của UBND cấp huyện, cấp xã đối với các địa bàn đã phát triển được TCHNCC. Lộ trình cụ thể để hoàn thành quá trình chuyển giao này được giao cho Chính phủ quy định.

Tác động của việc chuyển giao

Đánh giá về tác động của việc chuyển giao, theo Bộ Tư pháp, đối với ngân sách nhà nước (NSNN), việc chuyển giao có thể tăng thu ngân sách do doanh thu từ hoạt động của các TCHNCC tăng lên. Với ước tính ít nhất 1,4 triệu việc chứng thực hợp đồng, giao dịch/năm được chuyển giao cho các TCHNCC thì thù lao công chứng thu được ước tính tăng thêm là 63 tỉ đồng, số phí công chứng tăng thêm 490 tỉ đồng, số tiền nộp ngân sách/thuế ước tính tăng thêm 66 tỉ đồng.

Trong khi đó, nếu giữ nguyên quy định như hiện nay, với 1,4 triệu việc chứng thực hợp đồng, giao dịch/năm, ước tính thu về cho NSNN là 56 tỉ đồng/năm.

Ngoài ra, việc chuyển giao nhiệm vụ chứng nhận hợp đồng, giao dịch cho TCHNCC còn giúp tiết kiệm cho NSNN khoảng 53 tỉ đồng/năm để trả lương cho đội ngũ cán bộ tư pháp.

Dù vậy, việc thực hiện chuyển đổi cũng sẽ đối mặt với một số tác động tiêu cực như: Trong một số trường hợp người dân không còn được lựa chọn TCHNCC hoặc UBND cấp xã, huyện để thực hiện một số hoạt động công chứng, chứng thực nữa. Thêm vào đó, về cơ bản chi phí công chứng hợp đồng, giao dịch sẽ cao hơn việc chứng thực tại cơ quan tư pháp cấp huyện, xã.

Nguồn tham khảo: https://plo.vn/ubnd-cap-xa-se-dung-chung-thuc-hop-dong-giao-dich-post691712.html?fbclid=IwAR2m_rzE0fhKNBWd9RtThclpIhE1conW-jDCzaSX8zu5BwMZHeTJOCn_Wm0

 

Bình luận đã bị đóng.

Gọi ngay