BẢO LÃNH NGÂN HÀNG TRONG BÁN VÀ CHO THUÊ MUA NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TRƯƠNG LAI LÀ GÌ?

Bảo lãnh ngân hàng theo quy định tại thông tư 07/2015 TT-NHNN ngày 25/6/2015 là hình thức cấp tín dụng. Theo đó bên bảo lãnh cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho bên được bảo lãnh. Trong trường hợp, bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh; bên được bảo lãnh phải nhận nợ và hoàn trả cho bên bảo lãnh.

Bảo lãnh ngân hàng được sử dụng cho nhiều trường hợp trong đó có hình thức bảo lãnh ngân hàng trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Vậy, bảo lãnh ngân hàng trong bán và cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai là gì?

Theo thông tư Số: 13/2017/TT-NHNN về việc điều chỉnh lại một số điều tại thông tư 07/2015 TT-NHNN ngày 25/6/2015 quy định như sau:

Bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai là bảo lãnh ngân hàng. Theo đó ngân hàng thương mại cam kết với bên mua về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho chủ đầu tư.  Trong trường hợp, đến thời hạn giao, nhận nhà ở đã cam kết nhưng chủ đầu tư không bàn giao nhà ở cho bên mua. Đồng thời CĐT không hoàn lại hoặc hoàn lại không đầy đủ số tiền đã nhận ứng trước; và các khoản tiền khác theo hợp đồng mua, thuê mua nhà ở đã ký kết cho bên mua; chủ đầu tư phải nhận nợ và hoàn trả cho ngân hàng thương mại.

Bảo lãnh ngân hàng là bắt buộc đối với việc bán và cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai. Là pháp lý người mua nhà cần phải biết:

Khách hàng cần phải biết được điều này. Một dự án phải có bảo lãnh thì mới đủ điều kiện bán. Khi được bảo lãnh tức dự án nhà ở phải có các pháp lý sau:

  • Có giấy tờ về quyền sử dụng đất.
  • Hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
  • Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng.
  • Giấy tờ nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó.

Quy định tại điều 12 TT07/2015 và điều 55 luật kinh doanh BĐS 2014.

Như vậy, khi có bảo lãnh tức dự án đã có đủ điều kiện bán. Đảm bảo mua bán đúng pháp luật và đảm bảo quyền lợi người mua; được cam kết bàn giao đúng tiến độ trong HĐMB.

Một số lưu ý.

Một số dự án đã được thế chấp toàn bộ hoặc một phần cho ngân hàng đứng ra bảo lãnh. Hoặc thế chấp tại một ngân hàng khác. Trong trường hợp này, người mua cần yêu cầu chủ đầu tư giải chấp căn hộ ; và dùng HĐMB thế chấp vay (nếu cần) ngân hàng khác  không có cam kết 3 bên với CĐT.

 

 

 

 

Bình luận đã bị đóng.

Gọi ngay