Mở cảng cạn Tân Cảng Quế Võ

Bộ Giao thông Vận tải vừa công bố mở cảng cạn Tân Cảng Quế Võ nằm tại địa phận các xã Đức Long, Châu Phong, huyện Quế Võ; chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Tân Cảng Quế Võ.

Dự án đầu tư xây dựng cảng Tân Cảng Quế Võ với diện tích mặt đất sử dụng khoảng 96.400m2, năng lực thông qua khoảng 240.000 TEU/năm. Việc quy hoạch các công trình trong cảng phải bảo đảm phù hợp với chức năng, các loại hình dịch vụ của cảng cạn ICD theo quy định của Chính phủ và các quy định khác có liên quan. Bảo đảm việc kết nối với khu vực còn lại của cảng cạn ICD Châu Phong (tổng diện tích quy hoạch khoảng 100ha) theo Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đã được phê duyệt.

Cảng được quy hoạch bao gồm các khu chức năng: Hệ thống kho, bãi hàng hóa; Các hạng mục công trình đảm bảo an ninh, trật tự tại cảng cạn; Bãi đỗ xe cho các phương tiện vận tải; Đường giao thông nội bộ và giao thông kết nối với hệ thống giao thông vận tải ngoài khu vực cảng cạn; Khu văn phòng gồm nhà điều hành, làm việc cho các cơ quan liên quan như hải quan, kiểm dịch cùng cơ sở hạ tầng khác; Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật để xây dựng trạm điện, vị trí thu gom rác thải, xây dựng trạm xử lý nước thải…

Mục tiêu của cảng cạn Tân Cảng Quế Võ là khai thác, kinh doanh dịch vụ và thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa tại cảng cạn phù hợp với quy định tại Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 4-4-2017 của Chính phủ và Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền cấp.

Nguồn: http://www.baobacninh.com.vn/news/-/details/20182/mo-cang-can-tan-cang-que-vo

Bình luận đã bị đóng.

Gọi ngay